eko111

Centrum Rehabilitacji Medycyny Zintegrowanej Sportowej i Leczenia Bólu

 • 1s
 • 2s
 • 3s
 • 4s
 • 5s
 • 6s
 • 7s
 • 8s
 • 10s
 • 11s
 • 12s
 • kdg
 • blisko natury
 • medycyna naturalna
 • od zawsze z nami
 • piękne miejsca
 • zapach lata
 • powiew młodości
 • odpoczynek
 • czystość natury
 • piękno naszej planety
 • słodki sen
 • zieleń i woda
 • obcowanie z naturą

Primum non nocere - po pierwsze nie szkodzić. Zdrowie to nie wszystko, ale bez zdrowia wszystko jest niczym

EKOMED

Centrum Rehabilitacji Medycyny Zintegrowanej "EKOMED" w Opolu przy ulicy Jankowskiego 18 jest prywatną placówką doktora Eustachiusza Gaduli, specjalisty chirurgii, rehabilitacji i akupunktury, jednego z pionierów powojennej akupunktury polskiej, twórcy nowych koncepcji psychosomatyki (więzi psychiki z ciałem), czynników etiologicznych (pierwotnej przyczyny schorzeń), patomechanizmu (mechanizmów powstawania) schorzeń oraz nowej koncepcji nerwic. Jest pierwszą w Polsce placówką medycyny zintegrowanej, funkcjonującą od roku 1991.

LINKI

ilekarzeGADULA-EKODOKTOR.BLOGSPOT

EKOMED AKUPUNKTURA

                                         Galeria Nieznanego Świata         

                                    

W firmie ?EKOMED" łączy się bezpieczne i skuteczne metody rozpoznawania, profilaktyki i leczenia schorzeń, zarówno medycyny konwencjonalnej jak i niekonwencjonalnej. Do minimum ogranicza się wskazania do farmakoterapii chemicznej i leczenia operacyjnego. W diagnostyce bierze się pod uwagę nie tylko zgłaszane przez pacjentów dolegliwości, ale także ich stan psychiczny i ogólny stan fizyczny. W patomechanizmie schorzeń szczególną uwagę przywiązuje się do stanu psychicznego i układu mięśniowego. (Niemal we wszystkich innych placówkach medycznych najczęściej stan psychiczny, a szczególnie układ mięśniowy są pomijane, lub traktowane bez większej uwagi). Umożliwia to często rozpoznawanie schorzeń w okresie, kiedy nie są jeszcze wykrywalne metodami konwencjonalnymi. Ponadto pacjenci otrzymują rzetelną informację o czynnikach życia codziennego, które doprowadziły do wystąpienia schorzeń i związanych z nimi dolegliwości w ich konkretnym przypadku. Uzyskują także fachowe rady dotyczące konieczności niezbędnych zmian w dotychczasowym trybie życia, a szczególnie w sposobie myślenia i odżywiania się oraz w aktywności życiowej. Lekarz występuje tu w roli życzliwego bliźniego i nauczyciela, ale także w tradycyjnej roli lekarza pracującego z ciałem i własnoręcznie wykonującego zabiegi, lub ściśle indywidualnie zalecającego określone metody leczenia i rehabilitacji, dające największe możliwości powrotu do zdrowia u określonego pacjenta.

                                                                                                                                                                                                                                      Specyfika  naszej  pracy z pacjentami oparta na wieloletnim doświadczeniu doktora Eustachiusza Gaduli polega na tym, że u nas zamiast diagnostyki instrumentalnej schorzenia rozpoznaje się stosując diagnozę zintegrowaną a podstawową metodą leczenia jest zintegrowana rehabilitacja a leczenie farmakologicne i zabiegi operacyjne są metodami pomocniczymi, podporzadkowanymi potrzebom rehabilitacji. Takie podejście wpływa wyraźnie korzystnie na osiągane wyniki leczenia.


             BIBLIOTEKA

bibliotekaVADEMECUM PACJENTA

Podstawowym zadaniem firmy EKOMED jest funkcjonowanie w oparciu o filozofię medycyny zintegrowanej, według której celem działań lekarza jest dobro pacjenta. U nas Pacjent jest podmiotem i najważniejszym celem, a nie mniej czy bardziej interesującym przypadkiem. Zasadniczą zaletą, ale i obowiązkiem naszego personelu jest staranne przestrzeganie tej filozofii w praktyce.

Planujemy zamieszczanie przykładowego omawiania kolejnych fragmentów szczegółów naszego postępowania w wielu grupach schorzeń, na tle dotychczasowego ogólnie przyjętego leczenia konwencjonalnego. Czynimy to w formie VADEMECUM PACJENTA MEDYCYNY ZINTEGROWANEJ. Osoby zainteresowane naszym podejściem do diagnostyki, leczenia i rokowania w określonej grupie schorzeń proszone są o nawiązanie kontaktu drogą konsultacji e/t, na temat których informacje będą znajdować się w Nowościach.

Spis treści Vademecum Pacjenta Medycyny Zintegrowanej

Wstęp

Rehabilitacja metodami medycyny zintegrowanej w następujących grupach schorzeń:

Nerwice i działania antystresowe

Bóle głowy

Fibromialgia

Schorzenia neurologiczne i neurochirurgiczne

Czynniki utrudniające rehabilitację w paraplegii i ich leczenie

Padaczka

Stwardnienie rozsiane (SM), stwardnienie zanikowe boczne(SLA)

Bóle i choroby kręgosłupa

Choroby wewnętrzne: Schorzenia kardiologiczne

Choroby płuc i dróg oddechowych

Schorzenia przewodu pokarmowego

Schorzenia nefrologiczne

Zaburzenia hormonalne

Otyłość i zaburzenia przemiany materii

Stany obniżonej odporności organizmu i schorzenia alergiczne

Medycyna zintegrowana w specjalnościach zabiegowych:

Chirurgia ogólna

Schorzenia urologiczne

Ginekologia i położnictwo

Ortopedia i chirurgia urazowa

Schorzenia reumatyczne łącznie z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (zzsk)

Zaburzenia seksualne

Schorzenia nowotworowe

Wybrane schorzenia wieku dziecięcego:

Mózgowe porażenia dziecięce: (Ogólne uwagi na temat leczenia MPD. Wczesna diagnostyka i metody kręgu akupunktury w leczeniu mózgowych porażeń dziecięcych).

Zespół Downa

Prenatalne wykrywanie zespołu Downa

ADHD schorzenie kontrowersyjne

Autyzm

Zespół Aspergerbera

Autyzm a szczepienia

Leczenie uzależnionych (od palenia, alkoholu i leków).

Problemy życiowe i zdrowotne osób w podeszłym wieku (Pomoc na drodze do złotej jesieni seniorów).                                                                                                                                                                                                                                           

Nowe oblicze medycyny sportowej.

WIZYTOWNIK

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

LICZNIK ODWIEDZIN

Odsłon artykułów:
2051893