Kategoria: O NAS Opublikowano: wtorek, 24 listopad 2015 Dr Eustachiusz Gadula

Centrum Rehabilitacji Medycyny Zintegrowanej "EKOMED" jest prywatną placówką doktora Eustachiusza Gaduli, specjalisty chirurgii, rehabilitacji i akupunktury, jednego z pionierów powojennej akupunktury polskiej, twórcy nowych koncepcji psychosomatyki (więzi psychiki z ciałem), czynników etiologicznych (pierwotnej przyczyny schorzeń), patomechanizmu (mechanizmów powstawania) schorzeń oraz nowej koncepcji nerwic. Jest pierwszą w Polsce placówką medycyny zintegrowanej, funkcjonującą od roku 1991.

W firmie "EKOMED" łączy się bezpieczne i skuteczne metody rozpoznawania, profilaktyki i leczenia schorzeń, zarówno medycyny konwencjonalnej jak i niekonwencjonalnej. Do minimum ogranicza się wskazania do farmakoterapii chemicznej i leczenia operacyjnego. W diagnostyce bierze się pod uwagę nie tylko zgłaszane przez pacjentów dolegliwości, ale także ich stan psychiczny i ogólny stan fizyczny. W patomechanizmie schorzeń szczególną uwagę przywiązuje się do stanu psychicznego i układu mięśniowego.

 (Niemal we wszystkich innych placówkach medycznych najczęściej stan psychiczny, a szczególnie układ mięśniowy są pomijane, lub traktowane bez większej uwagi). Umożliwia to często rozpoznawanie schorzeń w okresie, kiedy nie są jeszcze wykrywalne metodami konwencjonalnymi. Ponadto pacjenci otrzymują rzetelną informację o czynnikach życia codziennego, które doprowadziły do wystąpienia schorzeń i związanych z nimi dolegliwości w ich konkretnym przypadku. Uzyskują także fachowe rady dotyczące konieczności niezbędnych zmian w dotychczasowym trybie życia, a szczególnie w sposobie myślenia i odżywiania się oraz w aktywności życiowej. Lekarz występuje tu w roli życzliwego bliźniego i nauczyciela, ale także w tradycyjnej roli lekarza pracującego z ciałem i własnoręcznie wykonującego zabiegi, lub ściśle indywidualnie zalecającego określone metody leczenia i rehabilitacji, dające największe możliwości powrotu do zdrowia u określonego pacjenta.

                                                                                                                                                                                                                 Specyfika  naszej  pracy z pacjentami oparta na wieloletnim doświadczeniu doktora Eustachiusza Gaduli polega na tym, że u nas zamiast diagnostyki instrumentalnej schorzenia rozpoznaje się stosując diagnozę zintegrowaną a podstawową metodą leczenia jest zintegrowana rehabilitacja a leczenie farmakologicne i zabiegi operacyjne są metodami pomocniczymi, podporzadkowanymi potrzebom rehabilitacji. Takie podejście wpływa wyraźnie korzystnie na osiągane wyniki leczenia.

licznik

Odsłon artykułów:
421513