Nasze publikacje

Kategoria: Nasze publikacje Opublikowano: piątek, 04 maj 2012 Dr Eustachiusz Gadula

                         Nasze publikacje medyczne                                           Swoje koncepcje dotyczące nowego podejścia do podstawowych problemów medycznych, w szczególności dotyczących czynników etiologicznych i patomechanizmu schorzeń oraz własne koncepcje na temat psychosomatyki i nowoczesnych metod terapii Dr Eustachiusz Gadula systematycznie przedstawiał na:

- zebraniu naukowym Opolskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich w roku 1971 pt. ?Błędy w rozpoznaniu klinicznym";

- zebraniu naukowym Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Opolu w 1971 r. pt. ?Współczesny pogląd na akupunkturę";

- zebraniu naukowym Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Opolu w roku 1972 r. pt. ?Akupunktura w neurologii";

- XLVI Zjeździe Chirurgów Polskich pt. ?Nowa metoda leczenia bólu u pacjentów w podeszłym wieku" w Lublinie, w roku 1972;

- Krajowej Konferencji Akupunktury ČSR pt. ?Własny pogląd na akupunkturę" w Brnie w roku 1973;

- Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej pt. ?Wychowanie dzieci przed okresem dojrzewania" pt. ?Nowe metody leczenia i reedukacji dzieci przed okresem pokwitania" w Gdańsku w roku 1974;

- I Krajowej Konferencji Radiestetów pt. ?Radiestezja w medycynie" w Poznaniu w roku 1974 r.;

- I Krajowej Konferencji Bioelektroniki pt. ?Bioelektronika w medycynie stosowanej" w Lublinie w roku 1975;

- Krajowej Konferencji Akupunktury ČSR pt. ?Akupunktura w świetle bioelektroniki" w Třincu w roku 1975;

- Krajowej Konferencji Fizyki Medycznej pt. ?Własne metody wyszukiwania punktów akupunktury i kryteria ich doboru" w Gdańsku, w roku 1975;

- Krajowej Konferencji Fizyki Medycznej pt. ?Metody niekonwencjonalne a fizyka medyczna" w Łodzi, w roku 1978;

- Krajowej Konferencji Akupunktury ČSR pt. ?Ekonomiczne aspekty akupunktury" w Czeskim Cieszynie w roku 1980;

- I Ogólnopolskiej Konferencji Psychotroniki pt. ?Wyniki obserwacji działalności bioterapeutycznej Clife Harrisa i Stanisława Nardellego" w Warszawie, w roku 1981;

- I Krajowej Konferencji Akupunktury pt. ?Blaski i cienie akupunktury" oraz ?Zjawiska obserwowane podczas leczenia odchudzającego i odwykowego palaczy" w Warszawie w roku 1982;

- II Krajowej Konferencji Akupunktury pt. ?Akupunktura w rehabilitacji" w Warszawie, w roku 1987;

- III Konferencji Akupunktury w Warszawie w roku 1989;

- IV Krajowej Konferencji Akupunktury pt. ?Akupunktura w leczeniu mózgowych porażeń dziecięcych" w Łodzi, w roku 1991;

- II Ogólnopolskiej Konferencji Psychotroniki pt. ?Blaski i cienie bioenergoterapii" i ?Bioterapia a inne metody leczenia" w Warszawie w roku 1983;

- Krajowej Konferencji TWK w Warszawie, w roku 1983 ?Człowiek Niepełnosprawny w Społeczeństwie" pt. ?Czynniki utrudniające rehabilitacje w paraplegii" oraz wspólnie z dr A. Fran-kiem ?Elektrostymulacja w zwalczaniu spastyczności w paraplegii pourazowej";

- Krajowej Konferencji Sekcji Badania i Leczenia Bólu Polskiego Towarzystwa Anestezjologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego pt. ?Problemy psychosomatyki w paraplegii" w GCRL i Z ?REPTY" 1983 r.

- Krajowej Konferencji A.W.F. pt. ?Metody niekonwencjonalne w rehabilitacji" w Krakowie, w roku 1985;

- Krajowej Konferencji Z.G. Polskiego Związku Pszczelarskiego pt. ?Apiterapia w praktyce klinicznej" w Nowym Targu, w roku 1986;

- Krajowej Konferencji Sekcji Badania i Leczenia Bólu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Towarzystwa Anestezjologów Polskich pt. ?Bóle twarzy jako problem kliniczny" w Popowie k/Warszawy, w roku 1986 r.;

- VII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa pt. ?Potrzeby społeczne chorych z paraplegią" w Warszawie w roku 1986;

- Konferencji Komisji Rehabilitacji Polskiej Akademii Nauk pt. ?Wrażliwość osobnicza jako kryterium diagnostyczno ? terapeutyczno - prognostyczne" w Krakowie w roku 1986;

- II Światowym Kongresie Akupunktury W.U.F.E.S. referat i film pt. ?Mało znana metoda leczenia bólu okołooperacyjnego" Paryż 1990 r.

- II Światowym Kongresie Akupunktury W.U.F.E.S., referat pt. ?Akupunktura w paraplegii" Paryż 1990 r.

- Krajowym Sympozjum Psychotroniki pt. ?Bioenergoterapia we współczesnej medycynie" w Łodzi, w roku 1993;

- V Międzynarodowej Konferencji w Kołobrzegu ?Fibromialgia 94'" pt. ?Fibromialgia w teorii i w praktyce";

- ?Przedmowie", i ?Posłowiu" do książki Włodzimierza Sedlaka" pt. ?Homo elektronicus", Wydawnictwo ?EKOMED", Opole, 1994 r.

- Międzynarodowej Konferencji Hipoterapii pt. ?Metody niekonwencjonalne w nowoczesnej rehabilitacji" w Krakowie-Balicach w roku 1994, w roku 1994;

- Krajowej Konferencji Bioelektroniki w Lublinie ?Środowisko a człowiek jako układ bioelektroniczny" pt. ?Próba własnego podejścia do fundamentów psychosomatyki"

- II Naukowym Kongresie Rehabilitacji pt. ?Problemy psychosomatyki w kompleksowej rehabilitacji" w Poznaniu w roku 1995;

-- V Krajowej Konferencji Akupunktury w Warszawie, pt. ?Metody niekonwencjonalne w psychosomatyce"; w roku 1995

Konferencji Fundacji Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka pt. ?Mikrosystemy ludzkiego ciała w diagnostyce i terapii" Lublin, 1995 r.

- Międzynarodowym Kongresie Fizjoterapii pt. ?Znaczenie fizjoterapii w kompleksowej rehabilitacji" w Katowicach w roku 1995;

- Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym ?Rehabilitacja '95" p.t. ?Nowe perspektywy w rehabilitacji" w Łodzi, w roku 1995;

- II Zjeździe Towarzystwa Medycyny Manualnej pt. ?Znaczenie terapii manualnej we współczesnej medycynie" w Głogowie, w roku 1995;

- Krajowej Konferencji Hipoterapii p. ?Czynniki wspomagające efekty hipoterapii" w Łodzi w roku 1997,

- VI Krajowej Konferencji Akupunktury (referat i film) p.t. ?Własna metoda leczenia bólu okołooperacyjnego" w Warszawie w roku 1999.

- W książce Krystyna Herwy'ego pt. "Moc dotyku" (Fenomen Pawła Połoneckiego), rozdział pt. "Zdaniem eksperta", s.88-99

- 13th European Symposium of Somatotherapy and 6th European Symposium of Psychosomatic Education: pt. ?Argumenty przeciw i za integracją w medycynie", Kraków 2003

- 14-th European Symposium of Somatotherapy and 7th European Symposium of Psychosomatic Education pt. "Granice poznania a praktyka medyczna", Kraków 2004

- ŚWIATOWY KONGRES NAUKOWY JULIANA ALEKSANDROWICZA (WJASC) na 100-lecie Urodzin i 20 rocznicę śmierci Profesora Juliana Aleksandrowicza (WJASC)

- WJASC ?Moja droga do integracji w medycynie" Kraków 24-25 października 2008

- (WJASC) ?Własny pogląd na integrację w medycynie", Kraków 24-25 października 2008

- (WJASC) ?Istota człowieka a działania medyczne", Kraków 24-25 października 2008

- (WJASC) ?Problemy diagnozy w medycynie zintegrowanej ", Kraków 24-25 października 2008

- (WJASC) ?Zintegrowana profilaktyka i terapia", Kraków 24-25 października 2008

- Techniczny Uniwersytet Otwarty AGH, ?Teoretyczne i praktyczne aspekty integracji w medycynie", Kraków 2009

- Krajowa Konferencja Akupunktury pt. ?Medycyna integralna": ?Wielopoziomowa i wieloetapowa integracja przyszłością medycyny", Łódź 2010

- I Konferencja Centrum Rozwoju Heurystyki, ?Własna koncepcja integracji w medycynie", Swarzędz 2011.

licznik

Odsłon artykułów:
421514