Czym jest zdrowie ?

Kategoria: Czym jest zdrowie Opublikowano: piątek, 04 maj 2012 Dr Eustachiusz Gadula

Czym jest zdrowie?

Medycyna za zdrowie uważa stan, w którym nie występują poważniejsze schorzenia i związane z nimi dolegliwości. Ale brak dolegliwości nie oznacza jeszcze pełnego zdrowia, o czym dobrze wiemy z doświadczenia. Definicja zdrowia opracowana przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO) brzmi: Zdrowie to nie tylko brak choroby, czy dolegliwości, ale szczególny dobrostan psychiczny, fizyczny i socjalny. Człowiek oficjalnie wolny od choroby, nie zawsze czuje się i jest zdrowy! Dobre samopoczucie fizyczne zawsze łączy się ze zdrowiem psychicznym i emocjonalnym oraz z wartościami duchowymi. Myśli, odczucia i działania są zjawiskami energetycznymi. Świadomość i ciało fizyczne, którego zmysły informują nas o świecie fizycznym, nosimy jak ubranie. Nasza wędrówka w tym świecie wymaga świadomości i owinięcia się w ciało fizyczne. A zdrowie człowieka jest ponadto ściśle związane z jakością środowiska, w którym żyje. Skuteczna eliminacja zaburzeń energetycznych i powstałych w ich wyniku blokad przywraca równowagę i harmonię z jaźnią, korzystnie zmienia stosunki z bliskimi i z naszym wielowymiarowym światem, a więc to, co rozumiemy pod pojęciem zdrowia. Usuwanie blokad, to uwalnianie uwięzionych w nas zasobów energetycznych i jednoczesne usuwanie opisanych przez Janet Travel mięśniowo-powięziowych punktów spustowych (m-p TPs). M.A. Newman twierdzi, ze zdrowie można rozumieć jako stan poszerzonej i pogłębionej świadomości. Rozpatrując życie od strony energetycznej, zakładamy istnienie pola biologicznego, oraz fakt wzajemnego, polowego oddziaływania pomiędzy organizmami żywymi i wymiany informacji polowej pomiędzy organizmami żywymi a środowiskiem. Z energetycznego punktu widzenia Zdrowie to zespół czynników energetycznych, sterujących optymalnie stanem naszego ducha, psychiką i ciałem, a klinicznie manifestujący się szczególnym dobrostanem psychofizycznym i socjalnym (E. Gadula, 2002). Włodzimierz Sedlak uważał, że procesy chemiczne i elektroniczne są w żywych organizmach sterowane słabymi i średnimi polami magnetycznymi, a człowiek, Ziemia i Wszechświat oraz znajdująca się w nim plazma kosmiczna zestrojone są ze sobą polami elektromagnetycznymi

 Każdy z nas ma ciało fizyczne i świadomość, dlatego wydaje nam się, że jesteśmy odrębnymi istotami. Ale tak jest tylko na poziomie zmysłów, które reagują jedynie na niewielką część powszechnego pola energetycznego. W rzeczywistości jesteśmy jednak między sobą połączeni; jesteśmy częścią tej samej, podstawowej jedności. Jesteśmy punktami wewnątrz powszechnego pola energii i świadomości. Ważnymi dowodami na kluczowe znaczenie energetyki dla procesów życiowych, także dla zdrowia: profilaktyki i leczenia jest skuteczność terapeutyczna takich metod jak: akupunktura, terapia manualna, masaże, bioterapia, magnetoterapia, laseroterapia, sonoterapia (leczenie dźwiękami), czy muzykoterapia.

 

Jest coraz więcej dowodów na to, że stan psychiczny ma nie tylko wpływ na życie w zdrowiu ale także po zachorowaniu w istotny sposób wpływa na procesy zdrowienia. Układ immunologiczny wpływa na mózg i kierowane przez mózg zachowanie. Liczne badania potwierdziły związek pomiędzy nastrojem a stanem układu odpornościowego. Zaobserwowano na przykład, że śmiech powoduje wzmocnienie układu odpornościowego poprzez ogólną relaksację i zwiększenie produkcji przeciwciał, a właściwe podejście psychoterapeutyczne znacznie zmniejsza częstotliwość wizyt u lekarza. Natomiast reakcje fizjologiczne pod wpływem strachu (znieruchomienie, zwolnienie pracy serca, a następnie tachycardia, zaburzenie oddychania, gęsia skórka, zimny pot, itp.) przebiegają bardzo podobnie u wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia, rasy, kultury itp. Co to nam mówi o pracy ludzkiego mózgu? Mówi, że mózg nie dba o fakty. Natomiast to, co sobie szczerze pomyślimy, o czym jesteśmy święcie przekonani mózg natychmiast przetworzy w naszą wewnętrzną rzeczywistość wirtualną i ta wirtualna rzeczywistość będzie podstawą kontroli naszych emocji i działania. Dlatego, to nasze myśli, przekonania i postawy decydują o tym, w jaką wewnętrzną, wirtualną rzeczywistość przekształci je nasz mózg, jakie emocje odczujemy i jak się będziemy zachowywali. Myślenia, emocji i działania doświadczamy jednoczasowo. Ponadto, w dobrze wyuczonych sytuacjach działamy podświadomie, zanim mieliśmy czas coś pomyśleć - jest to kierowane postawami. Nasza reakcja na bodziec zależeć będzie od tego, jakie znaczenie nasza kora mózgowa przypisze temu bodźcowi. Jeżeli przypisze mu negatywne dla przeżycia znaczenie, wtedy informacja ta poprzez jądro boczne ciała migdałowatego, jest przekazana do jądra środkowego ciała migdałowatego i zostaje wyzwolona kaskada stereotypowej reakcji strachu. Natomiast, jeżeli nasza kora przypisze bodźcowi pozytywne znaczenie, wtedy jest aktywowany zupełnie inny zestaw dróg nerwowych, lęk znika, a my odczuwamy stereotypową reakcję radości.

 

Choć pełne zrozumienie istoty i sensu życia jest sprawą ciągle jeszcze odległą, to nieco głębsze ich zrozumienie pozwoli na bardziej optymistyczne spojrzenie na możliwość życia w dobrym samopoczuciu i w możliwie najpełniejszym zdrowiu. Do zdrowia i dobrego samopoczucia w pierwszym rzędzie jest nam potrzebna odpowiednia filozofia życia, pozwalająca widzieć, wzorem prawdziwych mędrców, że każda sytuacja życiowa ma dobre i złe strony. W podejściu do obydwu należy zachować należyty umiar i głębokie zrozumienie. Uwolni nas to od nadmiaru niszczących emocji i pozwoli zachować spokój ducha, dzięki któremu możemy powoli stawać się ludźmi nie tylko zdrowymi ale i szczęśliwymi.

? Copyright by Eustachiusz Gadula


licznik

Odsłon artykułów:
421513